Radny
Lazar Jerzy
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.51.2020
Data wpływu
2020-02-27
Dotyczy
Utwardzenia dróg w dzielnicy Orzepowice
Data odpowiedzi
2020-03-10
Dokumenty w sprawie