Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.47.2020
Data wpływu
2020-02-19
Dotyczy
Wynagrodzeń pracowników jednostek miejskich
Data odpowiedzi
2020-03-02
Dokumenty w sprawie
Podstawa prawna wyłączenia odpowiedzi
art. 5 ust. 1 lit. c w zw. z Motywem 39 RODO, art. 4 pkt 12 RODO oraz art. 5 ust 2. ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, art. 11 Kodeksu Pracy w zw. z art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego oraz art. 6 w zw. z art. 1 pkt 40 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych