Radny
Szymura Karol
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.52.2020
Data wpływu
2020-03-04
Dotyczy
Naprawa ulicy Wieniawskiego
Data odpowiedzi
2020-03-16
Dokumenty w sprawie