Radny
Mura Jan
Ugrupowanie
Wspólnie dla Rybnika
Nr sprawy
BR.0003.55.2020
Data wpływu
2020-03-09
Dotyczy
Wypełnienia ubytków w asfalcie
Data odpowiedzi
2020-03-16
Dokumenty w sprawie