Radny
Knesz Radosław
Ugrupowanie
Platforma Obywatelska
Nr sprawy
BR.0003.57.2020
Data wpływu
2020-03-21
Dotyczy
Wprowadzenia pakietu przejściowego dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta Rybnik
Dokumenty w sprawie