Radny
Sączek Andrzej
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.59.2020
Data wpływu
2020-03-23
Dotyczy
Wsparcia dla rybnickich przedsiębiorców
Dokumenty w sprawie