Radny
Sączek Andrzej
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.60.2020
Data wpływu
2020-03-23
Dotyczy
Wniosku kredytowego do Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Dokumenty w sprawie