Radny
Węglorz Mariusz
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.53.2020
Data wpływu
2020-03-04
Dotyczy
Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej
Data odpowiedzi
2020-03-18
Dokumenty w sprawie
Podstawa prawna wyłączenia interpelacji
art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej