Radny
Fojcik Marian
Ugrupowanie
Platforma Obywatelska
Nr sprawy
BR.0003.113.2020
Data wpływu
2020-06-17
Dotyczy
Zlecenia wykoszenia pasa zieleni wzdłuż ul. Chwałowickiej
Data odpowiedzi
2020-07-02
Dokumenty w sprawie
Metryka odpowiedź [pdf - 117 KB]
pismo radnego [pdf - 355 KB]