Radny
Lazar Jerzy
Ugrupowanie
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
BR.0003.176.2020
Data wpływu
2020-10-01
Dotyczy
Utwardzenia zjazdu
Data odpowiedzi
2020-10-12
Dokumenty w sprawie
Metryka odpowiedź [pdf - 146 KB]
zapytanie/interpelacja [pdf - 97 KB]
Podstawa prawna wyłączenia interpelacji
art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej