Radny
Florczyk Marek
Ugrupowanie
Wspólnie dla Rybnika
Nr sprawy
BR.0003.21.2021
Data wpływu
2021-02-09
Dotyczy
Napisu historycznego na postumencie na ul. ks. kard. Bolesława Kominka u styku z ul. Zebrzydowicką
Data odpowiedzi
2021-02-19
Dokumenty w sprawie
Metryka odpowiedź [pdf - 138 KB]
zapytanie/interpelacja [pdf - 1296 KB]