Radny
Wojaczek Andrzej
Klub radnych
Niezrzeszony
Nr sprawy
OU-II.0003.9.2023
Data wpływu
2023-05-15
Dotyczy
Zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta
Data odpowiedzi
2023-05-29