Radny
Lazar Jerzy
Klub radnych
Prawo i Sprawiedliwość
Nr sprawy
OU-II.0003.74.2023
Data wpływu
2023-10-26
Dotyczy
Wyznaczenia firmie XBEST działającej w dzielnicy Orzepowice terminu na likwidację magazynu akcesoriów światłowodowych - zgodnie z wyrokiem NSA
Data odpowiedzi
2023-11-07
Dokumenty w sprawie
Metryka interpelacja/zapytanie [pdf - 875 KB]
odpowiedź [rtf - 153 KB]
odpowiedź [pdf - 284 KB]