Organ
Rada Miasta Rybnika
Sprawa
BR.152.1.2016
Data wpływu
2016-11-09
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 4 MB]
Termin załatwienia
2017-02-09
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Odmówiono uwzględnienia petycji - uchwała nr 481/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. Powiadomiono wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
Metryka
Publikacja: 22 listopada 2016 r. Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)
Aktualizacja: 17 października 2017 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)