Organ
Rada Miasta Rybnika
Sprawa
BR.152.1.2017
Data wpływu
2017-10-05
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 522 KB]
Termin załatwienia
2018-01-05
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Odmówiono uwzględnienia petycji - uchwała nr 674/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. Powiadomiono wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
Metryka
Publikacja: 17 października 2017 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 19 grudnia 2017 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)