Organ
Rada Miasta Rybnika
Sprawa
BR.152.1.2019
Data wpływu
2019-03-19
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 253 KB]
Termin załatwienia
2019-05-24
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Nie uwzględniono petycji - uchwała nr 145/XI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 maja 2019 r.
Metryka
Publikacja: 24 kwietnia 2019 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 27 maja 2019 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)