Organ
Rada Miasta Rybnika
Sprawa
BR.152.4.2019
Data wpływu
2019-06-26
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 374 KB]
Termin załatwienia
2019-10-24
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Pozostawiono petycję bez rozpatrzenia - uchwała nr 243/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r.
Metryka
Publikacja: 28 października 2019 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 28 października 2019 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)