Organ
Rada Miasta Rybnika
Sprawa
BR.152.9.2019
Data wpływu
2019-11-14
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 1507 KB]
Termin załatwienia
2020-03-12
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Nie uwzględniono petycji - uchwała nr 357/XX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2020 r.
Metryka
Publikacja: 16 listopada 2019 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 17 marca 2020 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)