Organ
Rada Miasta Rybnika
Sprawa
BR.152.1.2020
Data wpływu
2020-03-24
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 442 KB]
Termin załatwienia
2020-05-21
Przebieg postępowania
W trakcie rozpatrywania
Sposób załatwienia sprawy
Pozostawiono petycję bez rozpatrzenia - uchwała nr 391/XXII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 maja 2020 r.
Metryka
Publikacja: 18 maja 2020 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Aktualizacja: 25 maja 2020 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)