Organ
Rada Miasta Rybnika
Sprawa
BR.152.2.2020
Data wpływu
2020-04-14
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 741 KB]
Termin załatwienia
2020-06-25
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Nie uwzględniono petycji - uchwała nr 413/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r.
Metryka
Publikacja: 18 maja 2020 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Aktualizacja: 1 lipca 2020 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)