Organ
Rada Miasta Rybnika
Sprawa
BR.152.3.2020
Data wpływu
2020-09-22
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 834 KB]
Termin załatwienia
2020-11-19
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Nie uwzględniono petycji - uchwała nr 506/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r.
Metryka
Publikacja: 1 października 2020 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 23 listopada 2020 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)