Organ
Rada Miasta Rybnika
Sprawa
BR.152.5.2020
Data wpływu
2020-12-20
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 81 KB]
Rozpatrzenie petycji [pdf - 184 KB]
Termin załatwienia
2021-03-25
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Nie uwzględniono petycji - uchwała nr 596/XXXV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 marca 2021 r.
Metryka
Publikacja: 8 stycznia 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 1 kwietnia 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)