Organ
Rada Miasta Rybnika
Sprawa
BR.152.2.2021
Data wpływu
2021-02-25
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 106 KB]
Termin załatwienia
2021-04-08
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Nie uwzględniono petycji - uchwała nr 605/XXXVI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 8 kwietnia 2021 r.
Metryka
Publikacja: 15 marca 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 13 kwietnia 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)