Organ
Rada Miasta Rybnika
Sprawa
BR.152.3.2021
Data wpływu
2021-09-10
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 665 KB]
Uchwała [pdf - 291 KB]
Termin załatwienia
2021-12-16
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Nie uwzględniono petycji - uchwała nr 789/XLVI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2021 r.
Metryka
Publikacja: 23 września 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 22 grudnia 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)