Metryka Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 11.pdf [pdf - 1305 KB]

Postanowienie nr 130/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Rybnik

Informujemy, że w związku z faktem iż liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych nie przekroczyła liczby maksymalnego składu komisji, losowanie w dniu 6 maja br. o godz. 11:00 nie odbędzie się.

Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.pdf [pdf - 169 KB]

Metryka Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania.pdf [pdf - 294 KB]

Metryka Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.pdf [pdf - 381 KB]

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

KOMISARZ WYBORCZY W BIELSKU-BIAŁEJ III

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Uchwała nr 1/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib

Metryka Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach w sprawie informacji o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.pdf [pdf - 51 KB]

Metryka Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 29 w Bielsku-Białej w sprawie składu, siedziby, terytorialnego zasięgu działania i dyżurów pełnionych przez Komisję w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego.pdf [pdf - 215 KB]

 

Informacje PKW dla Komitetów Wyborczych

Informujemy, że w związku z faktem iż liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych nie przekroczyła liczby maksymalnego składu komisji, losowanie w dniu 6 maja br. o godz. 11:00 nie odbędzie się.

Losowania wskazane w informacji poniżej odbędą się w sali 264 Urzędu Miasta Rybnika

Metryka Informacja o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o terminach losowań.docx [docx - 13 KB]

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Postanowienie nr 319/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 30 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 318/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 7 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 306/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 60 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 305/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 48 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 304/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 45 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 303/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 27 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 302/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 10 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 289/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 42 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 288/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 8 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 287/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 28 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 286/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 57 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 285/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 52 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 284/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 24 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 272/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 55 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 271/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 244/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 43 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 243/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 42 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 242/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 40 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 241/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 33 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 240/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 27 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 239/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 20 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 238/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 16 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 237/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 14 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 236/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 9 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 235/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 193/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 68 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 192/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 64 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 191/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 63 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 190/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 60 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 189/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 56 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 188/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 42 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 187/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 35 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 186/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 33 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 185/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 16 w Mieście Rybnik

Postanowienie nr 184/2019 komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 10 w Mieście Rybnik

Metryka Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Rybniku.docx [docx - 15 KB]

Postanowienie nr 130/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Rybnik

Uchwała nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informujemy, że w związku z faktem iż liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych nie przekroczyła liczby maksymalnego składu komisji, losowanie w dniu 6 maja br. o godz. 11:00 nie odbędzie się.

Losowania wskazane w informacji poniżej odbędą się w sali 264 Urzędu Miasta Rybnika

Metryka Informacja o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o terminach losowań.docx [docx - 13 KB]

Metryka Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych [doc - 39 KB]

Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 

 
 
Odsłon strony: 7618 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-05-25 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-25 Aktualizacja treści
2019-05-25 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-25 Aktualizacja treści
2019-05-25 Aktualizacja treści
2019-05-25 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-25 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-25 Aktualizacja treści
2019-05-25 Aktualizacja treści
2019-05-25 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-25 Aktualizacja treści
2019-05-25 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-25 Aktualizacja treści
2019-05-25 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-25 Aktualizacja treści
2019-05-25 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-25 Aktualizacja treści
2019-05-25 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-22 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-22 Aktualizacja treści
2019-05-20 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-20 Aktualizacja treści
2019-05-20 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-20 Aktualizacja treści
2019-05-17 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-17 Aktualizacja treści
2019-05-16 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-16 Aktualizacja treści
2019-05-16 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-16 Aktualizacja treści
2019-05-16 Aktualizacja treści
2019-05-16 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-13 Aktualizacja treści
2019-05-13 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-07 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-07 Aktualizacja treści
2019-05-07 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-07 Aktualizacja treści
2019-05-07 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-07 Aktualizacja treści
2019-05-06 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-06 Aktualizacja treści
2019-05-06 Aktualizacja treści
2019-05-06 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2019-05-02 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-05-02 Aktualizacja treści
2019-04-29 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-04-29 Aktualizacja treści
2019-04-24 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-04-24 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.