WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RP W OKRĘGU 30

WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RP W MIEŚCIE RYBNIK

WYNIKI WYBORÓW DO SENATU RP W OKRĘGU 73

WYNIKI WYBORÓW DO SENATU RP W MIEŚCIE RYBNIK

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

KOMISARZ WYBORCZY W BIELSKU-BIAŁEJ III

SERWIS INFORMACYJNY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NT. WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP 2019

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu zainteresowanych na ich pisemny wniosek w dniach od 23 września 2019 r. do 7 października 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania.pdf [pdf - 158 KB]

Metryka Postanowienie nr 408/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf [pdf - 202 KB]

Metryka Postanowienie nr 409/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Rybnik w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.pdf [pdf - 133 KB]

Metryka Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej II z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.pdf [pdf - 217 KB]

Metryka Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. .pdf [pdf - 200 KB]

Informujemy, że w związku z faktem iż liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych nie przekroczyła liczby maksymalnego składu komisji, losowanie w dniu 19 września br. o godz. 11:30 nie odbędzie się.

Metryka Informacja o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o terminach losowań.docx [docx - 14 KB]

Metryka Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 4 września 2019 r. o sposobie zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.doc [doc - 40 KB]

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO PARTII POLITYCZNEJ W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R

INFORMACJA O TWORZENIU KOALICYJNEGO KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R

INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

INFORMACJA O ZGŁASZANIU LIST KANDYDATÓW NA POSŁÓW W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R

INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA SENATORÓW W WYBORACH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Metryka Informacja dotycząca umieszczania materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg publicznych.pdf [pdf - 649 KB]

Metryka Wyciąg z postanowienia nr 432/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.pdf [pdf - 1198 KB]

Metryka Postanowienie nr 430/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.pdf [pdf - 13 MB]

Postanowienie nr 433/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 40 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 453/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 36 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 452/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 454/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 50 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 490/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 57 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 489/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 56 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 488/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 54 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 487/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 52 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 486/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 51 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 485/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 47 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 484/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 39 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 483/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 36 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 482/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 29 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 481/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 24 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 480/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 522/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 523/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 34 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 524/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 37 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 525/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 44 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 526/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 45 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 527/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 47 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 528/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 53 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 529/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 57 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 542/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 543/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 33 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 552/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 53 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 553/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 56 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 554/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 70 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 555/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 51 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 567/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 29 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 568/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 569/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 44 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 575/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 13 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 576/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 13 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 66 w mieście Rybnik

Postanowienie nr 577/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 13 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w mieście Rybnik

Uchwała nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (tekst ujednolicony)

Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

 
 
Odsłon strony: 4413 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-10-15 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-10-15 Aktualizacja treści
2019-10-15 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-10-15 Aktualizacja treści
2019-10-11 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-10-11 Aktualizacja treści
2019-10-10 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-10-10 Aktualizacja treści
2019-10-10 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-10-10 Aktualizacja treści
2019-10-10 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-10-10 Aktualizacja treści
2019-10-10 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-10-10 Aktualizacja treści
2019-10-10 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-10-10 Aktualizacja treści
2019-10-07 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-10-07 Aktualizacja treści
2019-10-01 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-10-01 Aktualizacja treści
2019-10-01 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-10-01 Aktualizacja treści
2019-09-26 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-09-26 Aktualizacja treści
2019-09-26 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-09-26 Aktualizacja treści
2019-09-25 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-09-25 Aktualizacja treści
2019-09-24 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-09-24 Aktualizacja treści
2019-09-24 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-09-24 Aktualizacja treści
2019-09-23 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-09-23 Aktualizacja treści
2019-09-19 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-09-19 Aktualizacja treści
2019-09-16 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-09-16 Aktualizacja treści
2019-09-12 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-09-12 Aktualizacja treści
2019-09-09 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-09-09 Aktualizacja treści
2019-09-09 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-09-09 Aktualizacja treści
2019-09-05 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-09-05 Aktualizacja treści
2019-09-04 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-09-04 Aktualizacja treści
2019-09-04 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-09-04 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.