Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku
Adres
44-206 Rybnik, 1 Maja 91a
Telefon
32 4221850
Faks
sekretariat@ivlorybnik.pl
Informacje dodatkowe / statut