Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku
Adres do korespondencji
Rybnik,
Telefon
32 4221850
Dyrektor
Małgorzata Wróbel
Informacje dodatkowe / statut