Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku
Adres
44-217 Rybnik, Władysława Broniewskiego 23
Telefon
32 4224088
Dyrektor
Barbara Zielińska
Informacje dodatkowe / statut