Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Ognisko Pracy Pozaszkolnej-Zespół „Przygoda” w Rybniku
Adres do korespondencji
Rybnik,
Telefon
32 4226376
Faks
32 4226376
Dyrektor
Anita Geratowska
Informacje dodatkowe / statut