Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku
Adres do korespondencji
Rybnik,
Telefon
32 4223927
Faks
32 4223927
Dyrektor
Krzysztof Kucjas
Informacje dodatkowe / statut