Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic w Rybniku
Telefon
32 4229446
Faks
32 4229447
Dyrektor
Grażyna Szarpak-Jondro
Informacje dodatkowe / statut