Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic w Rybniku
Adres
44-206 Rybnik, 1 Maja 51
Telefon
32 4229446
Dyrektor
Grażyna Szarpak-Jondro
Informacje dodatkowe / statut