Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku
Adres
44-251 Rybnik, Włościańska 39e
Telefon
32 4220317
Dyrektor
Maria Stachowicz-Polak
Informacje dodatkowe / statut