Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
Adres
44-270 Rybnik, Niedobczycka 191
Telefon
32 4226600
Faks
32 4226600
Dyrektor
Tomasz Adamczyk
Informacje dodatkowe / statut