Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku
Adres do korespondencji
Telefon
32 4227117
Faks
32 4227239
Dyrektor
Ryszard Kras
Informacje dodatkowe / statut