Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku
Adres
44-273 Rybnik, Sportowa 52
Telefon
32 4259715
Faks
32 4259530
Dyrektor
Sylwia Benauer
Informacje dodatkowe / statut