Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku
Adres do korespondencji
Rybnik,
Telefon
32 4259715
Faks
32 4259530
Dyrektor
Sylwia Benauer
Informacje dodatkowe / statut