Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku
Adres
44-207 Rybnik, Rybacka 55
Telefon
32 4396363
Faks
32 4229453
Dyrektor
Hanna Olsza
Informacje dodatkowe / statut