Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku
Adres do korespondencji
Telefon
32 4226407
Faks
32 4226407
Dyrektor
Lucyna Ibrom
Informacje dodatkowe / statut
Adres jednostki pedagogicznej