Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku
Adres do korespondencji
Rybnik,
Telefon
32 4247278
Faks
32 4247278
Dyrektor
Mirella Krakowczyk
Informacje dodatkowe / statut
Adres jednostki pedagogicznej