Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku
Adres do korespondencji
Rybnik,
Telefon
32 4223739
Faks
32 4223739
Dyrektor
Bożena Fros
Informacje dodatkowe / statut
Adres jednostki pedagogicznej