Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku
Adres do korespondencji
Rybnik,
Telefon
32 7557545
Faks
32 7557547
Dyrektor
Ewa Jankowska
Informacje dodatkowe / statut
Adres jednostki pedagogicznej