Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Telefon
32 4222433
Faks
32 4229178
Dyrektor
Joanna Kryszczyszyn
Informacje dodatkowe / statut
Adres jednostki pedagogicznej