Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Telefon
32 4223663
Faks
32 4223549
Dyrektor
Katarzyna Sładczyk
Informacje dodatkowe / statut
Adres jednostki pedagogicznej