Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku
Adres
44-200 Rybnik, dr. Mariana Różańskiego 14a
Telefon
32 4221281
Dyrektor
Jolanta Rocznik
Informacje dodatkowe / statut
Adres jednostki pedagogicznej
44-200 Rybnik, dr. Mariana Różańskiego 14a