Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
Adres
44-200 Rybnik, Rudzka 13
Telefon
32 4222433
Dyrektor
Joanna Kryszczyszyn
Informacje dodatkowe / statut
Adres jednostki pedagogicznej
44-200 Rybnik, Rudzka 13