Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Adres
44-273 Rybnik, Gustawa Morcinka 18
Telefon
32 4213125
Faks
32 4213125
Dyrektor
Ewa Florczyk
Informacje dodatkowe / statut
Adres jednostki pedagogicznej
44-273 Rybnik, Gustawa Morcinka 18