Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku
Adres
44-217 Rybnik, Maksymiliana Buhla 3
Telefon
32 4222907
Faks
32 4222907 wew. 135
Dyrektor
Irena Serwotka
Informacje dodatkowe / statut
Adres jednostki pedagogicznej
44-217 Rybnik, Maksymiliana Buhla 3