Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).
Nazwa
Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia w Rybniku
Adres
44-217 Rybnik, Orzepowicka 15a
Telefon
32 4226407
Faks
32 4226407
Dyrektor
Agnieszka Antosz
Informacje dodatkowe / statut
Adres jednostki pedagogicznej
44-217 Rybnik, Orzepowicka 15a