UWAGA! INFORMACJE NT. ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OKW W CZĘŚCI: OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Ogólne

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Metryka Postanowienie Nr 6/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [pdf - 198 KB]

Metryka Postanowienie nr Nr 7/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Rybnik w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [pdf - 132 KB]

Informacje dla Komitetów Wyborczych

Zarządzenie nr 77/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informacje dla Wyborców

Uchwała nr 28/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Metryka Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [pdf - 282 KB]

Metryka Druk zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [docx - 14 KB]

Obwodowe Komisje Wyborcze

Metryka Informacja nt. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych [rtf - 41 KB]

Metryka Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 2 marca 2020 r. o sposobie zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [doc - 35 KB]

Metryka Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych [doc - 73 KB]

Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (tekst ujednolicony)

Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

 
 
Odsłon strony: 510 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-03-27 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2020-03-27 Aktualizacja treści
2020-03-26 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2020-03-26 Aktualizacja treści
2020-03-10 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-03-10 Aktualizacja treści
2020-03-04 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-03-04 Aktualizacja treści
2020-02-26 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-26 Aktualizacja treści
2020-02-24 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-24 Aktualizacja treści
2020-02-21 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-21 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-21 Aktualizacja treści
2020-02-21 Aktualizacja treści
2020-02-19 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-19 Aktualizacja treści
2020-02-17 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-17 Aktualizacja treści
2020-02-13 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)