Data publikacji
2020-04-08 10:10:36
Nr sprawy
ZP.271.29.2020
Tytuł
Doradztwo prawne i reprezentacja Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy D-IV.272.2.2017 na budowę drogi regionalnej oraz drogi śródmiejskiej
Termin składania ofert
2020-04-16 (przesunięto na 2020-04-17)