Nazwa stowarzyszenia
Grupa Kolarska "Rybnik"
Nr ewidencyjny
PS-5011/00001/03
Data wpisu do ewid.
2003-01-13